Kezdőlap

Téglás Béla

jogi doktor, pénzügyi fogalmazó, T. Gábor nyug. főreáliskolai igazgató és Hidvéghy Betti fia, szül. 1880. ápr. 9. Déván, hol középiskoláit 1897. végezte. 1897-99. a budapesti egyetem bölcseleti karának hallgatója s a b. Eötvös József-collegium tagja volt. 1899. középiskolai tanári vizsgálatot tett Budapesten, hol azon évtől kezdve a jogtudományokat hallgatta és jogi doktorrá avatták. Jelenleg Budapesten pénzügyi fogalmazó.

Czikkei 14 éves korától jelentek meg; Maritta cz. elbeszélését a Székely Nemzet hozta (1894.) és átvette az Erdélyi Hiradó; ismeretterjesztő és politikai czikkeket írt; a Kolozsvár, M. Nemzet, M. Kritika, Esti Ujság, Erdélyi Múzeum, Nemzeti Iskola, Polgári Iskolai Tanítónők Közlönye, Népnevelők Lapja, Közgazdasági Szemle, Figyelő (szerk. Osvát Ernő), Nyugat és Élet cz. Közlönyökbe.

Munkái:

1. Porosz adóreform. Bpest, 1905. (Különnyomat).

2. Vasérczkivitelünk. U. ott, 1907. (Különny.).

Polgár és Bácskai Hirlap 1908. (Magyar csemegék cz.) és családi közlés.