Kezdőlap

Téglás Dezső

hirlapíró, előbbinek testvéröcscse, szül. 1885. jún. 21. Déván, hol főreáliskolai tanulmányait végezve, Budapesten a jogot hallgatta. 1903-ban a hírlapírói pályára lépett, a mikor a bécsi magyar delegatio gyűlésein mint a Magyar Távirati Iroda munkatársa működött. 1906-tól a Magyar Tudósító szerkesztője lett. A gyorsírászat terén a versenyekben győztes volt és az országgyűlési gyorsirodában is dolgozott. 1904-1905. az egyetemi gyorsíró egyesület és az országos diák gyorsíró szövetség elnöke volt.

Több elbeszélése jelent meg a hírlapokban. A Gyakorló Gyorsíró-Társaság kiadásában megjelent Az Írás cz. folyóirat felelős szerkesztője.

Családi közlés.