Kezdőlap

Téglás Gábor (ifj.)

hirlapíró, előbbinek fia; szül. 1878. febr. 3. Déván; középiskoláit 1895. u. ott végezte; a jogot 1895-96. Budapesten és a következő években Kolozsvárt hallgatta, a hol a jogi alapvizsgákat letette. Meghalt 1900. febr. 25. Kolozsvárt.

Munkálatai a Kolozsvárban, M. Ujságban, a Hétben és az Erdélyi Múzeumban jelentek meg; a Magyar Polgárban (Tgl. jegygyel tárczái, csevegései; a lapnak segédszerkesztője is volt); az Ország-Világban (1895. rajzok, 1896. elbeszélés és Paul Marguerit regénye: Egy világfi története, ford., Petőné Szilveszter estéje, Didó báróné rajzok); az Erdélyben (1899. A szász-sebesi havasok, úti jegyzetek).

Munkái:

1. A holt költő emléke. Kolozsvár, (1894. Felolvasás Jósika Miklósról).

2. Fehér szekfű. Hátrahagyott versei. U. ott, 1900. (Ism. Székely Nemzet 87., 88. sz., Vasárnapi Ujság 23.).

Vasárnapi Ujság 1895. 1900. 9., 10. sz.

M. Szalon 1900. I. 135. l. arczk.

Ország-Világ 1900. 11. sz. arczk.

Uj Idők 1900.