Kezdőlap

Téglás Géza

jogi doktor, kir. törvényszéki tisztviselő, előbbinek testvéröcscse, szül. 1883. ápr. 4. Déván; a főreáliskolában 1901-ben tett érettségit; felsőbb tanulmányait a kolozsvári, majd a budapesti egyetemen végezte és megszerezte a jogtudományi doktorátust. Rövid ideig ügyvédjelölt volt; 1908-ban a budapesti törvényszékhez nyert kinevezést. A gyorsírászattal behatóbban foglalkozott; több ifjusági gyorsíró egyletet alapított Déván és Budapesten, melyeknek elnöke volt; jelenleg tiszteleti elnöke. 1906-ban a kolozsvári, 1907. a budapesti «Sorompó» cz. országos iparvédő ligát szervezte, utóbbinak ma is elnöke.

Munkái:

1. Utmutató a gyorsíró tanfolyamok és gyorsíró-körök szervezésére és vezetésére. Bpest, 1904.

2. Sorompóba! Kolozsvár, 1906.

3. Uj adatok a magyar gyorsírás történetéhez. Szeged, 1909.

Szerkesztete az Egyetemi Gyorsíró havi folyóiratot 1902-1903. Kolozsvárt és a Gyorsírászati Lapokat 1904. márcziustól 1905. októberig Budapesten.

Gyorsirási Szemle II. 1904. arczk.

Budapesti Egyetemi Lapok 1908. 10. sz. arczk.

Családi közlés és a m. n. múzeumi könyvtár példányairól.