Kezdőlap

Téglás József

állami ipariskolai tanár, előbbinek testvéröcscse, szül. 1863. márcz. 18. Sepsi-Szent-Györgyön (Háromszékm.); középiskolai tanulmányait ugyanott végezve, a budapesti állami középipariskolát látogatta, majd Bécs ipariskoláiban s a trieszti műszaki intézetben gyarapítá technikai ismereteit. 1881-ben a sepsi-szent-györgyi polgári iskolával kapcsolatos fémipari tanműhely tanárává alkalmaztatván, ott a leirati mértant is tanította. 1895. a kassai gépipariskolához rendelte a kereskedelemügyi miniszter, s onnét Ausztria, Morva-, Csehország, Galiczia, Szászország, Porosz- és Bajorország ipariskoláit és fémipartelepeit utazta be. Hazatértével az újonnan szervezett szegedi fémipari iskola tanárául alkalmazták; majd a kolozsvári áll. ipariskola tanára és a fémipari műhely igazgatója volt. Számos kisérleti tanulmányt végzett a fémek olvadása, szilárdsága és feldolgozhatóságáról.

Szakdolgozatai ipariskolai tanügyünkről a hírlapokban és iparügyi folyóiratokban jelentek meg.

Pallas Nagy Lexikona XVIII. 675. l.