Kezdőlap

Tegze Gyula

jogi doktor, a kecskeméti jogakadémián a büntetőjog, jogbölcselet és bölcseleti erkölcstan rendes tanára, a jog- és állambölcselet egyetemi magántanára.

Munkái:

1. Szerves társadalomtani elméletek és az állam személyiségének theoriája. Bpest, 1900.

2. Jog- és állambölcseleti előadások vázlata. Kéziratként. Kecskemét, (1900).

3. A társadalmi fejlődés irányai. Bpest, 1904. (Különny. a Huszadik Századból).

4. Ethika. Bölcseleti erkölcstan. Előadások vázlata. Kecskemét, (1905).

5. A társadalom. Az emberiség művelődésének és gazdasági életének fejlődése. Bpest, 1908. 35 szövegképpel és 22 műmelléklettel. Többekkel együtt. (A Műveltség Könyvtára VI).

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900.

M. Könyvészet 1908. és a m. n. múzeumi könyvtár példányairól.