Kezdőlap

Tegze Imre

orvosdoktor, városi főorvos Debreczenben, szül. 1810. Szatmárt.

Czikke a Zelizy Dániel szerk. Debreczen egyetemes leirásában (Debreczen, 1882. Közegészségügy).

Munkája: Értekezés a dárdany készítményeiről, vegytani és orvosi tekintetben. Pest, 1840. (Latin czímmel is).

Rupp, Beszéd 161. l.

Oláh Gyula, Az egészségügyi személyzet Magyarországon. Bpest, 1876. 64. l.

Szinnyei Könyvészete.