Kezdőlap

Teitelbaum Hermann

bankigazgató, szül. 1844-ben; 1894. a Szatmár vármegyei takarékpénztár igazgatóul választotta. 30 évvel ezelőtt megalapította Szatmáron a betegsegélyező-egyletet és 15 évvel később a felekezetnélküli népkonyhát, a mely két intézmény később egybeolvadt. Hasznos szolgálatot tett a tűzoltó-egyletnek, a Széchenyi társulatnak és a kereskedelmi kórháznak.

Számos kereskedelmi és nemzetgazdasági czikket írt a kereskedelmi és pénzügyi szaklapokba és a helyi sajtó számára.

Magyarország Vármegyéi. Szatmárvármegye. Bpest, 1908. II. 142. l.