Kezdőlap

Teixelberger (Ördögvári) Ferencz

Jézus-társasági áldozópap, szül. 1705. okt. 27. Rév-Komáromban; 1721. okt. 27. lépett a rendbe s 1730. Nagyszombatban a költészet tanára, 1734. IV. éves theologus volt; ezután a hazában több helyt, végre Szatmárt egyházi hitszónok volt, hol 1742. okt. 12. pestisben meghalt.

Munkája: Virtus coronata Regum Hungariae. Tyrnaviae, 1730. (Költemény).

Katona, Historia Critica XXXIX. 1010. l.

Stoeger, Scriptores 362. l.

Sommervogel, Bibliothèque-Bibliogr. VII. 1907. h.