Kezdőlap

Tejfalvi Csiba Pál

ref. tanár, Csiba Márton ref. lelkész és írónak fia, Debreczenben tanult, hol 1641. ápr. 8. lépett a felső osztályba; 1648. szept. 18. a franekeri egyetemre iratkozott be (Paulus Thiba Tyfalvi névvel); 1650. a gröningeni egyetemen folytatta tanulását; 1651. jún. 6-tól tanár volt Debreczenben. További sorsa ismeretlen.

Munkája: Disputatio Theologica De Communi & Actuali Dei Providentia... Groningae, 1650. (Neve Paulus Cziba Teyfalvinusnak írva).

Történelmi Tár 1886. 618. l.

Szabó Hellebrant, Régi M. Könyvtár III. 1. rész. 531. l. és a debreczeni ref. egyház jegyzőkönyvéből.