Kezdőlap

Telegdi Pál

ügyvéd, Borsodmegye tiszt. aljegyzője. Meghalt 1842. jún. 4. Miskolczon.

Czikkeket írt a Jelenkorba és a Honművészbe (színházi bírálatok); epigrammjai jelentek meg a Nemzeti Almanachban (II. 1842).

Borsodmegyei Lapok 1844. 41. sz.