Kezdőlap

Telekes Béla

polgár-iskolai tanár, Hódmező-Vásárhelyen, hova a vallás- és közoktatásügyi miniszter 1900 nyarán nevezte ki.

Költeményeket és rajzokat írt a Képes Családi Lapokba (1892-94), A Hétbe (1894), a Vasárnapi Ujságba (1895., 1902., 1905), az Ország-Világba (1895-96) sat.

Munkái:

1. Káprázatok. Bpest, 1895. (Költemények).

2. Óh nem vagyok féltékeny. Monolog. U. ott, 1899. (Monologok 79).

3. Hannele. Hauptmann Gellért drámai költeménye, ford. U. ott, 1898. (Olcsó Könyvtár).

4. Shakspere, Romeo és Julia, ford. U. ott, 1902. (M. Könyvtár 288-289).

5. Verne Gyula, Utazás a föld körül nyolczvan nap alatt, ford. U. ott, 1902. Két kötet. (M. Könyvtár 311-314.).

6. Szerelemből. Verses tréfa egy felv. U. ott, 1902. (Műkedvelők Színháza 26.).

7. Ön is beteg. Víg monolog. U. ott, 1903. (Monologok 120).

8. A regényesek. (Les romanesques), vígj. 3 felv. Írta Rostand Edmond. Francziából ford. U. ott, 1903.

9. Telekes Béla Versei. U. ott, 1906. (Ism. Vasárnapi Ujság 15., 16, A Hét 29.).

Kéziratban: A cserkészleány, dalosjáték 3 felv., szövegét Jókai Mór «Domokosok» cz. regényéből írta... zenéjét szerzette Metz Albert. (Színre került a Népszínházban másodszor 1907. márcz. 7.).

Álneve: Tell.

Budapesti Hirlap 1900. 188. sz.

M. Könyvészet 1902., 1903.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900.

Nyugat 1908. 10. sz.