Kezdőlap

Teleki Ádám gróf (széki)

val. b. t. tanácsos, dobokai főispán, kormányszéki tanácsos, T. Ádám gróf tábornok és Toroczkay Klárának fia, szül. 1740-ben; 1773-ban «cs. és kir. apostoli felség aranykulcsos híve és Kővár vidéke főkapitánya» volt. II. József császár alatt a kolozsvári kerületben királyi biztos, Belső-Szolnok és Doboka főispánja, Kolos, Torda és Közép-Szolnok vármegyék administratora volt. Mikor e hivatalait letette, a rendek gyűlésében szabadságot adott mindenkinek, hogy ha ellene panasza van, adja elő, hogy hibáját jóvá tehesse, vagy a netalán okozott kárt megtéríthesse. Meghalt 1792. ápr. 20.

Gróf T. Á. Doboka főispánjának beszéde 1781-ben (Erdélyi muzeum VII. 1880. közli Hodor Károly).

Munkái:

1. Emlékeztető oszlop... neje Wesselényi Mária bárónő halálára. Kolozsvár, 1773.

2. Czid. Szomorújáték. Mellyet hajdon Corneille Péter franczia nyelven készített. Mostan pedig magyar versekbe foglalt. U. ott, 1773.

M. Hírmondó 1781. 31. sz.

M. Kurir 1792. 597. l. (Nekr.).

Ujabbkori Ismeretek Tára VI. 232. l.

Nagy Iván, Magyarország Családai XI. 83., 84. l.

Petrik Bibliogr.

Irodalomtörténeti Közlemények II., VII., IX. kötet.

Bajza József Összegyűjtött munkái. Bpest, 1899. III. 187., 188. l.