Kezdőlap

Teleki Géza gróf (széki) ifjabb

országgyűlési képviselő, T. Géza gróf és Bethlen Margit grófnő fia, szül. 1881. febr. 10. Kolozsvárt; gymnasiumi tanulmányait otthon magánúton és Budapesten a II. kerületi róm. kath. főgymnasiumban végezte. Középiskolai tanulmányainak befejezése után művészi pályára lépett. Itthon a mintarajziskolát végezte el, azután Párisban folytatta festészeti tanulmányait. Hazatérve a 7. sz. debreczeni huszárezrednél leszolgálta önkéntesi évét 1903-4-ben. Tartalékos huszárhelyettes. A művészi pályán működik. Képeit a Nemzeti Szalonban és több jótékonyczélú tárlaton állította ki. 1905-ben nagyobb művészi utat tett Egyiptomban. A fővárosban műterme van. A nagysajói ref. egyházmegye képviselője. Az 1906. általános választások alkalmával a magyar-láposi kerület választotta meg képviselőjévé alkotmánypárti programmal.

Munkái:

1. Egy magyar népköltő. (Kozma Sándor naplója). Közzéteszi (bevezetéssel és jegyzetekkel). Bpest, 1900. (Versekben).

2. Művelt magyar társadalom. U. ott, 1906. (Két kiadás).

M. Nemzetségi Zsebkönyv Főrangú családok. Bpest, 1888. 247. l.

Ország-Világ 1900. 22., 23. sz.

M. Könyvészet 1906.

Sturm-féle Országgyűlési Almanach. Bpest, 1906. 243. l.