Kezdőlap

Teleki Imre gróf (széki) ifjabb

kir. hivatalos az 1834., 1837. erdélyi országgyűléseken, id. T. Imre gróf és Krausz Mária fia, lakott Hosszúfalván (Nagybánya mellett). Meghalt 1849-ben.

Munkája: Gyönyörködtető historiátskák és egynéhány levelek mellyeket franczia nyelvből németre fordított. Az előforduló szók és szóllásforrási feljegyzések által a megértésre könnyűvé tett, maga költségén ki-is bocsátott, és az Erdéllyi ref. Collegiumokban a Német nyelvet tanulni kívánóknak ajándékoz... A nyelv még könnyebb megtanulása végett, egynéhány grammatikai Regulákat írt a munkátska eleibe a Tanítója. Kolosvár, 1797.

Nagy Iván, Magyarország Családai XI. 85., 89. l.

Petrik Bibliogr. IV. 48. l.