Kezdőlap

Teleki Mihály gróf (széki)

főkormányszéki tanácsos, előbbinek és Toroczkay Katának fia; az 1736. szebeni országgyűlésen a tanácskozmányi terv készítésére a megyék részéről választmányi tag és 1741. Bécsbe küldöttségi tag, majd cs. és kir. kamarás és főkormányszéki tanácsos, 1742. az ország főszámvevőségének elnöke volt. Meghalt 1745. szept. 10. Hévízen.

Munkái:

1. Exercitatio theologica de bonorum operum necessitate. Claudiopoli, 1718.

2. Dissertatio philosophica, de unione mentis cum corpore, quam... in Coll. Claudiopolitano... publico exposuit examini'... Author & defendens. U. ott, 1718.

3. Compendium Cronicae Transylvaniae. U. ott, 1731.

Nagy Iván, Magyarország Családai XI. 85., 86. l.

Petrik Bibliogr.