Kezdőlap

Telgárti (Tergalecz) Lipót,

róm. kath. plébános, szül. 1834. nov. 14., pappá szenteltetett 1857. júl. 23., segédlelkész volt Szomolnokon; majd plébános lett Gesztetén (Gömörm.).

Czikkei a M. Sionban (1863. Adatok a rozsnyói püspöki megye történetéhez, 1864. A rozsnyói papnevelde története, 1865. Az 1741. országgyűlés elé terjesztett Esztergom főmegyéhez tartozó gömörmegyei kath. plébános-kerület sérelmei, «Ave Mariára» való harangozás nyomai hazánkban, Lippay György jezsuitákat hoz Rozsnyóra 1659-ben, 1866. A rozsnyói kálvária, Adatok a karancssági plébánia történetéhez. 1867. Csetneki plébánia története, 1868. Informatio Georgii Szelepcsényi primatis Hungariae archiepiscopi Strigoniensis romano pontificis data periculoso statu religionis catholicae in Hungaria 1684., A rozsnyói püspökséget alapító bulla 1775., 1869. Régi balvélemény, Régi könyvek özv. gróf Nádasdy Tamásné bethléri Gömörm. könyvtárában, A pálosok gombaszegi zárdája).

Írói álneve: Telgárti

Szinnyei Repertoriuma Történelem I.

Schematismus Rosnoviensis 1887.

M. Sion 1892. 739. l.