Kezdőlap

Telkessy Ödön,

bölcseleti doktor, gyógyszerész Budapesten.

Munkája: A kalium-bromat alkalmazása a térfogatos mennyileges meghatározásoknál. Tudori értekezés a kir. m. tudomány-egyetem chemiai intézetéből. Bpest, 1907.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900.