Kezdőlap

Telki-Bányai P. István,

ref. lelkész; Debreczenben tanult 1648. nov. 27-től a felső osztályokban, honnét külföldre ment és 1653. márcz. 13. a franekeri egyetem hallgatói közé lépett s 1654 tavaszán még ott volt. Máshol is időzhetett ezután, valószínűleg Utrechtben, a honnét Franekerbe visszatérve 1655. jan. 29. újra ezen egyetemre iratkozott be. Később a groningeni egyetemre ment át, melynek 1656. még hallgatója volt. «Almásról a kath. pap Bellényi pater, verés közt futni kényszerült. Vagyonát felprédálták; az egyházat Telkibányai István, a volt praedicator, Somoki mesterrel és Kígyósi harangozójával visszafoglalta és az oltárt összetörte». (Századok 1869. 92. l.). További sorsa ismeretlen.

Munkái:

1. De Baptismo. Franekerae, 1654.

2. De Eucharistia. U. ott, 1654.

3. Angliai Puritanismus... melly ennek előtte Deák nyelven kibocsáttatott Amesius Willyam... által: most pedig magyar nyelvre fordíttatott... Ultrajectum, 1654.

4. Quaestio Theologica An Noae Diluvium fuerit Universale?... Groningae, 1656.

Bod, M. Athenas 291. l.

Szabó Károly Régi M. könyvtár I. III. 1. rész,

Történelmi Tár 1886. 793. l.

Irodalomtörténeti Közlemények 1898. 463. i.

Zoványi, Theologiai Ismeretek Tára III. 308. l.