Kezdőlap

Teller Vincze,

róm. kath. plébános, szül. 1867. júl. 31. Börcsön (Győrm.); 1891. jún. 28. szenteltetett fel; káplánkodása után 1906 óta plébános Berzenczén (Somogym.).

Munkái: Sötét álmok. Költemények. Veszprém, 1900. (A Szilason építendő róm. kath. templomra).

2. Hullám között, hullám fölött. Elbeszélések. U. ott, 1902. (3. kiadás. U. ott, 1904.).

3. Liliom álmok. Színművek a leányifjúság számára. Írták Pailler Vilmos és Weissenhofer Róbert, ford. és átalakította... U. itt, 1902.

3. Felhők között, felhők fölött. U. ott, Fénynyom. arczk. (Költemények).

M. Könyvészet 1902.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900.

Schematismus Cleri Weszprimiensis 1907. 120., 204. l. és a m. n. múzeumi könyvtár példányairól.