Kezdőlap

Tellyesniczky Kálmán,

orvos-doktor, a budapesti I. boncztani tanszék első segéde; szül. 1868. márcz. 25. Élesden; tanulmányait a budapesti egyetem orvosi karán végezte, hol mint hallgató hisztologiai és anatomiai pályadíjakat nyert. Orvosi oklevelét 1892-ben Budapesten nyerte és 1899. egyetemi magántanár, majd a boncztani intézetnek adjunktusa és a kir. m. iparművészeti oskola művészet-bonczolástani tanára lett. Jelenleg a II. egyetemi boncztani intézetben működik és cz. rendkívüli tanár.

Czikkeket írt a Természettud. Közlönybe (1889-től) és más hazai és külföldi német szakfolyóiratokba,

Munkái:

1. Összenövesztett állatok. Bpest, 1898. (Különny. a Természettud. Közlönyből).

2. Az ikrek keletkezéséről. U. ott, 1899. (Különny. a Természettud. Közlönyből).

3. Az emberi test szépségeiről. U. ott, 1900. Fénynyom. szöveg-képekkel.

4. Művészeti bonczolástan az emberi test formáinak ismertetése. Művészek és a művészet iránt érdeklődők számára. Számos eredeti fametszettel és színnyomatú táblával. A vallás- és közoktatási miniszterium segélyével. U. ott. 1900.

4. Die Entstehung der Chromosomen, Evolution oder Epignese? Mit 22 Figuren im Texte. Berlin, Wien, 1907.

M. Könyvészet 1900., 1901.

Pallas Nagy Lexikona. II. Pótkötet 1904. 712. l.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900. és a m. n. múzeumi könyvtár példányairól.