Kezdőlap

Telmányi Emil,

főgymnasiumi tanár, T. Mihály gör. kath. ruthén pap és Ruttkay Terézia fia, szül. 1856. júl. 2. Nagy-Ábránkán (Beregm.); az I., II. gymnasiumi osztályt Ungvárt, a III., IV. Munkácson, a négy felsőt ismét Ungvárt végezte. 1874. szept. a budapesti egyetemen a classikus nyelveket tanulta, 1875. a bécsi egyetem hallgatója lett. 1877. júl. haza ment. 1877-78. katonai kötelezettségének tett eleget; 1879-80. próbaéves tanár volt Budapesten a gyakorló-iskolában; 1880. tanári vizsgát tett a latinból és görögből. 1880-84. helyettes, 1884. júl. 31-től rendes tanár volt az aradi kir. állami főgymnasiumban. 1884. júl. 31. a losonczi m. kir. állami főgymnasiumhoz neveztetett ki rendes tanárnak. 1887. okt. ismét az aradi kir. főgymnasiumhoz nevezték ki, 1898. júl. Párisban a l'Alliance Francaise szünidei kurzusában vett részt. Meghalt 1900. okt. 28. Aradon.

Czikkei a Középiskolai Szemlében (1889)., az aradi kir. főgymn, Értesítőjében (1890. Vonások a görög eposzok külső kulturájának megértéséhez).

Munkái:

1. Praeparatio Sallustius Jugurthájához. Bpest, 1892.

2. Szók és kifejezések. (Bartal-Malmosi latin olvasókönyvéhez.) A gymnasium III-IV. oszt. számára. Arad, 1893. Két kötet. (II. oszt. 2. jav. kiadás. U. ott, 1897.).

3. Ugyanaz a gymn. III. oszt. számára. U. ott, 1893.

Ambrus Mór, Vázlatok. Losoncz, 1885. 57. l.

Himpfner Béla, Az aradi kir. főgymnasium története. Arad, 1896. 84., 97., 99. l.

Aradi kir. főgymnasium Értesítője 1901.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900.