Kezdőlap

Temesváry György.

Munkája: Örömdal. Mélt. Bernátfalvi Földvári Gábor kir. tanácsos úrnak, midőn T. Ns. Csongrád vármegyében tavaszhó 10. napján 1843. évben mint főispáni helytartó beiktattatnék. Szeged, 1843.

Petrik, Bibliogr.