Kezdőlap

Tenczer Pál,

hirlapíró, szül. 1836. Nagy-Bajomban (Somogym.); Keszthelyen és Pesten tanult. A tanítói pályára készült; egy ideig tanított is, de a mikor 1861. újra ébredt a nemzeti élet, T. a magyarság ügyének egyik lelkes bajnoka lett s különösen a zsidó ifjúság körében iparkodott a nemzeti eszmét ébreszteni. Többek segítségével megalapította a Magyar Izraelita Egyesületet és hosszú ideig munkatársa, később szerkesztője volt a Magyar Izraelita cz. felekezeti ujságnak. Itt kezdte meg ujságíró működését. Az 1868-69. tartott izraelita kongresszuson T. a keszthelyi kerületet képviselte; kezdettől fogva a haladó párthoz csatlakozott. A kongresszus ideje alatt kiadott egy albumot az összes kongresszusi tagok életrajzával és arczképével. A pesti izraelita hitközség beválasztotta a választmányba. 1876-ban megalapította a Neues Politisches Volksblatt cz. budapesti hírlapot, melynek 18 évig volt szerkesztője. A Terézváros, a melynek egyik vezérlő embere lett, beválasztotta a képviselő testületbe. A terézvárosi képviselőválasztásnál neki állandóan számos szavazó híve volt. T. maga is a Deák-párthoz, később a szabadelvű párthoz tartozott. A fővárosban több jótékonysági egyesület vezetésében szerepelt. Igazgatósági tagja volt a budapesti takarékpénztár és országos zálogkölcsön részvénytársaságnak és felügyelő bizottsági tagja a polgári serfőző részvénytársaságnak. A budapesti VI. ker. I. iskolaszék elnöke is volt. 1898. nov. 28. megkapta a Ferencz József-rend lovagkeresztjét. Meghalt 1905. febr. 6. Budapesten 70. évében.

Munkái:

1. Album, szerk. és kiadja. Pest, 1869. Két füzet.

2. Tenczer Pál emlékiratai. Írta Tövis. Bpest, 1896. (Hogyan csináltam meg a 67-iki kiegyezést. Hogyan csináltam meg 1875-ben a fuziót. Hogyan tettem erkölcsi halottá Verhovay Gyulát. Hogyan marasztottam itthon Munkácsy Mihályt. Miért lettem én az idén 60 esztendős. Hogyan mentettem meg Magyarországot a forradalomtól. Miért nem szavaztam meg az ötven milliós kölcsönt a fővárosnak).

Egyenlőség 1896. 16. sz.

Zichy Herman gróf és Derestye Gy. M., Magyar zsidók a millenniumon. Bpest, 1896. 119. l. arczk.

Pallas Nagy Lexikona XVIII. 689. l.

Esti Ujság 1905. 30. sz.

Budapesti Hirlap 1905. 39. sz.

Vasárnapi Ujság 1905. 7. sz. (Nekr.).