Kezdőlap

Teöke Béla,

jogi-doktor, kir. közjegyző Késmárkon.

Munkája: Korhadás. Politikai tanulmány Magyarország közjogi viszonyairól és nemzetgazdasági válságának okairól. Bpest, 1903.

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról.