Kezdőlap

Tereh Gyula,

ref. lelkész, szül. 1858. szept. 18. Szatmárt; ugyanitt végezte a gymnasium hat osztályát; azután Késmárkra ment a német nyelv elsajátítása végett és itt a gymnasium felsőbb osztályait 1877-ben. A theologiai tanfolyamot Debreczenben hallgatta. 1881-83-ban a szabad egyházi alapítvány segélyével két évet töltött Edinburgban; honnét az edinburgi New Colleget ismertette. Utazása közben megtekintette Európa nevezetesebb városait. Külföldről visszatérve Turkevében lett segédlelkész. 1884-88-ig Tisza-Földváron volt segédlelkész; itt készítette el 1885-ben A. B. Davidson Héber nyelvtanának fordítását és itt kezdte el az adatgyűjtést egy nagyobb szabású műhöz. A biblia ellentétes helyeinek magyarázata cz. Mint hód-mezővásárhelyi segédlelkész a Hód-Mező-Vásárhelynek volt rendes munkatársa. 1890-ben Erdélybe Székre ment segédlelkésznek. Székről 1890. a h.-m.-vásárhelyi ev. ref. egyház népiskola-felügyelő lelkésznek választotta meg és ismét a Hód-Mező-Vásárhelynek lett a munkatársa.

Czikkei a debreczeni Önképzőköri Közlönyben (1881. Két német professor, angolból for.); a Szamosban (1883. 51-60. sz. Skótiai tapasztalataimból); a Debreczeni Prot. Lapban (1883. v. 84. A nasarenismus keletkezési helyéről); Gykorlati Biblia-Magyarázatokban (1884. Esdrás profétiájáról, Matthew Henry után írt magyarázata); az erdélyi Prot. Közlönyben (1891. Ámos profetiájáról).

Kéziratban: egy kötet eredeti és angolból átdolgozott egyházi beszéde.

Dombi Lajos szives közlése.