Kezdőlap

Térey Gábor,

bölcseleti doktor, a Szépművészeti Múzeum egyik igazgatója, T. Pál 1848-49. honvéd-őrnagy és Norton Mária fia.

Sok festőművészeti czikket írt a Pester Lloydba (1898-tól), a Művészvilágba (1899), Műcsarnokba (1900), M. Iparművészetbe (1901), a Vasárnapi Ujságba (1905. Szinyei-Merse Pál, 1907. Bogdány Jakab, magyar festő II. Rákóczy Ferencz idejéből). sat.

Munkái:

1. Cardinal Albrecht von Brandenburg und das Hallische Heiligthumsbuch von 1520. Eine Kunsthistorische Studie. Strassburg, 1892.

2. Verzeichniss der Gemälde von Hans Baldung gen. Grien. U. ott, 1894. (Studien zur deutschen Kunstgeschichte l. 1.)

3. Die Gemälde des Hans Baldung in Lichtdruck. Nachbildungen nach den Oríginalen. U. ott, 1894., 1897. Két kötet.

4. Die Handzeichnungen des Hans Baldung, gen. Grien. U. ott, 1895-96.

5. Liehtdrucke aus der Anstalt das Hofphotographen J. Kraemer aus Khel. 3. kötet.

6. Velasquez-kiállítás. Országos képtár. (1900. Névtelenül.)

7. Dürer. Grafikai kiállítás. Országos képtár. Bpest, 1900.

8. Az országos képtár metszetgyűjteményének betűsoros katalogusa. I-III. U. ott, 1900. (Ism. Iparművészet. Francziául. U. ott, 1900. Névtelenül.).

9. A festőművészet remekei. Régi mesterek leghíresebb alkotásainak gyűjteménye színes másolatokban. Bpest, 1902. I. rész. 20 tábla.

10. Modern festők eredeti színekben és magyarázó szöveggel. U. ott, 1904-től. Évenként egy kötet 72 képet tartalmaz. Magyar és idegen művészek. (Ism. Vasárnapi Ujság 1904. 36., 1908. 23. sz. sat.).

11. A szépművészeti múzeum régi képtárának leíró lajstroma. I. Régi mesterek. U. ott, 1906. Fénynyom. képekkel (Franciául. U. ott, 1906.).

12. Rembrandt eredeti kézrajzainak és rézkarczainak kiállítása. U. ott, 1908. (Országos magyar szépművészeti Múzeum.)

M. Könyvészet 1906.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900. és a m. n. múzeumi könyvtár példányairól.