Kezdőlap

Tergina Gyula,

bölcseleti doktor, kir. tanácsos és kir. tanfelügyelő, szül. 1856. márcz. 30. Nádason (Hontm.); főgymnasiumot és egyetemet végzett; a m. n. múzeumnál 1875. gyakornok, 1880. ápr. 4. régiségtári segéd, 1882. máj. 18. segédőr lett. 1882. tanárvizsgálatot tett a történelemből és földrajzból; 1889. a budapesti V. ker. állami főreáliskolához tanárnak, 1895. nov. 26. Sárosvármegye kir. tanfelügyelőjévé neveztetett ki; volt Csongrád vármegye kir. tanfelügyelője, jelenleg ugyanaz Hevesmegyében. Az iskolák általános államosításának keresztülvitelét tűzte ki czélul, minek eredménye, hogy Csongrád vármegye, Szeged és Hódmezővásárhely csaknem összes iskoláit államosították. Szegeden az ipari munkás-előadásokat szervezte.

Czikkei az Esztergom és Vidékében (1880., 1883. Esztergom emlékérmei); az Arch. Értesítőben (1881. Erdély érmészete, 1885. A magyarországi bánya- és kamaratisztek emlékérmei, 1894. Horgosi ásatások); a budapesti VIII. ker. főreáliskola Értesítőjében (1883. Történet és művészet); a Századokban (1884. Buda visszafoglalásának érmei); a M. Tanügyben (1885. Művészet és iskola).

Munkái:

1. Magyarország pénzügyi és közigazgatási állapotainak vázlata (1458-1526). Bpest, 1880. (Bölcsészettudori értekezés).

2. Olvasókönyv a tanyai és az osztatlan falusi népiskolák II. és III. oszt. számára 28 szövegképpel. Szeged 1892. (Többekkel).

3. Olvasókönyv az elemi népiskolák II-VI. oszt. számára. 50 szöveg-képpel. U. ott, 1892. Négy kötet. (Vass Mátyással és Kerékgyártó Elekkel).

4. Magyar olvasókönyv a polgári fiúiskolák I-IV. oszt. számára. 2. kiadás. Bpest, 1898-1900. Négy kötet. (Lásd Károly és Barna Jónással. I. 3. jav. kiadás. 1904., III. 2. jav. k. 1900. U. ott).

5. Földrajz a népiskolák számára, Budapest, 1894.

6. Földrajz a népiskolák IV-VI. oszt. számára. U. ott. 1894. Két kötet (IV. 2. kiadás. Képekkel 1906., V-VI. oszt. 3. kiadás átdolg. Biró Samu 1908. U. ott).

7. A magyar nemzet története, kapcsolatban a világtörténet nevezetesebb eseményeivel. A népiskolák V. és VI. oszt. számára. U. ott, 1894.

8. Csongrádmegye földrajza a népiskolák III. oszt. számára. Szeged, 1896. térképpel és 1900. U. ott.

9. A magyar nemzet története. Polgári fiúiskolák számára. Térképpel és illustratiókkal. U. ott, 1901. (Kovács Samuval).

10. Ugyanaz. Polgári és felsőbb leányiskolák számára. Térképpel és illustratiókkal. (Kovács Samuval).

11. Földrajz a polgári fiú-iskolák számára. I. rész Magyarország és Ausztria, II. rész Európa államai (Magyarország és Ausztria kivételével) és Ázsia illusztratiókkal. U. ott, 1901-1902. a IV. oszt. számára 1905. (Pataki Simonnal. I. rész. 2. kiadás. U. ott, 1907.).

12. Ugyanaz, polgári- és felsőbb leányiskolák számára. I., II. rész. U. ott, 1901-1902. (Pataki Simonnal l. 2. kiadás 1904., 3. k. 1906. és 1908. II. 2. k. 1906.).

13. Világtörténelem. A polgári fiúiskolák számára. Illusztrácziókkal. U. ott, 1903. (Kovács Samuval).

14. Világtörténelem polgári leányiskolák II. és III. oszt. számára. U. ott, 1902. Két kötet. (Kovács Samuval).

Álneve és jegyei: Nádasy T. Gy., T. Gy., -a-a az Arch. Értesítőben; N. G. a Hon 1880. évfolyamán.

Kiszlingstein Könyvészete.

A M. nemzeti Múzeum (1802-1895). Bpest, 1896. 79. l.

M. Könyvészet 1900-1903., 1905-1908.

Pallas Nagy Lexikona II. Pótkötet 1904. 718. l.

Petrik M. Könyvészet 1886-1900.

Corvina 1909. 26. sz.