Kezdőlap

Tergocsics József (péterhegyi),

Ferhérmegye főjegyzője, utóbb ügyvéd Székesfejérvárt.

Munkái:

1. Örvendetes köszöntés, mellyet midőn Nagym. gróf Nádasdi Ferentz ő exc. horvátországi banus 1779. jún. 8... első fiát, ifju gróf Fogarasi Nádasdi ifj. Ferentzet Fejér vármegye főispáni székébe helyheztette, ezen alkalmatossággal, mondott. Hely n.

2. Ditsőség oszlopa, mellyet midőn gróf Nádasdi Ferentz ő excell., most folyó 1779. első fiát gróf Fogarasi Nádasdi ifjú Ferentzet Fejér vármegye főispáni székében helyheztette, ezen alkalmatossággal mondott köszöntő beszédjéből versben emelt. Hely. n.

Petrik Bibliogr.