Kezdőlap

Terhes Lajos,

ref. néptanító.

Munkája: Kolos Dániel egyházi beszéde a vályi ref. egyház új iskolájának felszentelése alkalmával Terhes Lajos néptanítónak ugyanez alkalommal mondott beszédével együtt. Rimaszombat.

Petrik, Bibliogr. II. 436. l.