Kezdőlap

Terhes Sámuel,

államtudományi doktor, ügyvédjelölt és lapszerkesztő, előbbinek unokája, szül. 1880. június 22. Rimaszombatban; a jogtudományi doktorátus letétele után Rimaszombatban telepedett le és jelenleg a Gömör-Kishont szerkesztője (lapjába tárczákat, elbeszéléseket és költeményeket ír).

Munkája: Igaz történetek. Rimaszombat, 1902. (Elbeszélések, genreképek. A kötet előszavát Lőrinczy György írta. Ism. Vasárnapi Ujság 21. sz.).

Magyarország Vármegyéi. Gömör Vármegye. Bpest, 1903. 400. l.