Kezdőlap

Téri József,

állami főreáliskolai tanár, szül. 1854-ben Baján (Bács-Bodrogm.); 1881-ben tett tanári vizsgát a németből és francziából; jelenleg a székesfejérvári állami főreáliskola tanára.

Czikkei a Hunyadban (1884. 17., 18. sz. Hugo Viktor); a M. Paedagogiában (1897. Gouinnek az idegen nyelvek tanítására vonatkozó módszere, a M. Pestalozziban is: 1901. Franczia nyelvi szünidei tanfolyamok: Páris, Grenoble, Neufchâtel, Genf); az Irodalomtörténeti Közleményekben (1903-1905. Könyvismertetések); a Tanáregylet Közlönyében (1906. Ányos-Virág-ünnepély); a Székesfehérvár és Vidékében (1906. 67. sz. Corneille Péter háromszázadik születésnapja).

Munkája: Jean Racine, Athalie. Magyarázta... Bpest, 1901. (Franczia Könyvtár 11).

Szerkeszti a Franczia Könyvtárt 1900 óta, Budapesten (Matskássy Józseffel).

Irodalomtörténeti Közlemények XIII-XV. 1903-5.

Kalmár Elek, Tanári Névkönyv. Lőcse, 1907. 250. l. és a M. n. múzeumi könyvtár példányairól.