Kezdőlap

Tersztyánszky Dániel (nádasi),

udvari tanácsos és kir. táblai biró, T. Dániel bányatiszt és Pfanschmidt Ágnes fia, szül. 1730. jan. 30. (keresztelés) Krompachon (Szepesm.); tanult Pozsonyban 1755., Altorfban 1761., Erlangenben és Stuttgartban; Bécsben telepedett meg és 1765. ápr. 16. a felsőmagyarországi bányapolgárság őt ügyvivőjének és jogi meghatalmazottjának választotta meg. A Bécsben levő írókból és tudósokból társaságot toborzott össze, mely alapját képezte a magyar tudóstársaság tervezetének, mely 1771-76. az «Allerhöchsst privilegirte Anzeigen» cz. folyóiratot adta ki. Végrendeletében alapítványt is tett a Kovachich által alapított historiai és diplomatiai intézet javára. 1774. ápr. 15. a bécsi udvari kamaránál másodlevéltárnokká, 1775. okt. 7. pedig titkárrá és registrátorrá neveztetett ki 1500 frt évi fizetéssel. Ez időtől fogva a Ratio Educationis kidolgozásával foglalkozott Ürményi Józseffel együtt. 1778. szept. 26. Mária Terézia királynő egy récsei (Pozsonym.) nemesi kuriával ajándékozta meg. 1779. pozsonyi kir. kamarai tanácsossá neveztetett ki 3000 frt évi fizetéssel. 1790. rendes hivatala mellett a hétszemélyes táblánál a bányaügyek előadói tisztével megbizatott; azért Budára saját házába költözött. Betegeskedése miatt 1799. máj. 21. nyugdíjazták. Meghalt 1800. okt. 29. Budán.

Munkái:

1. Specimen Juris Germanici de aditione hereditatis cui de modo adquirendi hereditatem ex legibus aevi medii succincta disquisitio praemittitur, Francofurti et Lipsiae, 1759.

2. Ratio educationis totiusque rei literatiae per regnum Hungariae et provintias eidem adnexas. Tomus I. Vindobonae, 1777. Négy táblázattal. (Névtelenül. 2. kiadás. Buda, 1806. 11 tábl., 3. k. Pozsony. 1826. 12 tábl., 4. k. Pest, 1828. öt táblával).

3. Allegorische Ode über das Leben und den Tod der grossen Theresia. Von einem Ungar. Pressburg, 1780. (Névtelenül.)

4. Ad Inclytos Status et ordines Regni Hungariae fundamenta et motiva ex quibus Communitas civitatum Regalium Saxonicarum de Scepus... in universis privilegiis, libertatibus et praerogativis articulariter confirmari ac collective quarto statui... jure postliminii, adnumerari supplicant. Hely n. 1790.

Nevét Tersztyenszkynek és Trsztyénszkynek is írták.

Ballas, Beschreibung des königl. Freistadt Pressburg. Pressburg, 1822. 180. l.

Toldy F., Ujabb adalékok 105. l.

Petrik Bibliogr.

Irodalomtörténeti Közlemények 1895. 436. l.

Pallas Nagy Lexikona II. Pótlék 1904. 720. l.

Fináczy Ernő, A magyarországi közoktatás története. Bpest, 1902. II. kötet.