Kezdőlap

Tersztyánszky Dezső (nádasi),

kath. esperes-plébános, T. Zsigmond 1848-49. honvédhuszárőrnagy és sipeki Balás Izabella fia, szül. 1843. febr. 2.; tanulmányait bevégezvén, 1867-ben felszenteltetett; működött mint segédlelkész, Egerben mint hitoktató, karkáplán és aligazgató a Foglár-féle intézetben. A betegeskedő Gyurka József helyett a jászberényi plébánia ügyeit is vezette, honnét a Kapócs-Apáthira ment át lelkésznek. Ez állomását a tekintélyesebb fényes-litkei (Szabolcsm.) javadalommal cserélte föl, melynek jelenleg is plébánosa és egyúttal a kisvárdai kerületnek esperese.

Leveleket írt a Pesti Naplóba (1873. 198. sz.) és az Egerbe (1873. 37. sz.); czikkei az egri Népiskolai Tanügyben és a Népiskolában jelentek meg.

Munkája: Nádasi Tersztyánszky család. I. rész. XX Okmánynyal és 6 leszármazási táblával. Nyiregyháza, 1901.

Koncz Ákos, Egri egyházmegyi papok az irodalmi téren. Eger, 1892.

Schematismus Cleri Agriensis.