Kezdőlap

Tersztyánszky Imre (nádasi),

cz. püspök és hétszemélynök, T. Mihály uradalmi jószágigazgató és Tanáts Zsuzsánna fia, szül. 1786. okt. 3. Nagyfalun (Hontm.); a papi pályára lépvén, a váczi püspöki udvarban alkalmaztatott s már ifjú korában kecskeméti plébános, tereskei apát és 1818. Pestmegye táblabirója lett, később váczi, majd pécsi kanonok, nagyprépost és pharosi választott czímzetes püspök. 1832-ben országgyűlési követ volt a pécsi káptalan részéről, hol a vegyes házasságokról keletkezett vitában mint vezérszónok szerepelt. Mint a kir. hétszemélyes tábla biráját a király 1835. jún. 9. kinevezte a pesti egyetemre a bölcselettan igazgatójává és a bölcseleti kar elnökévé; tiszteletdíja 150 frt volt. Meghalt 1847. jún. 28. Pesten.

Munkája: Hálaadó tisztelete a magyar nemzetnek, mellyel az Szent István első apostoli királyához különösen köteleztetik. Magyarázta a budai főtemplomban 1818. Kisasszony hava 20. pest, 1818.

Nemzeti Ujság 1847. 513. sz.

Kecskeméti Lapok 1872. 44. sz. (Hornyik János).

Petrik Bibliogr.

M. Sion 1892. 713. l.

Nádasi Tersztyánszky Dezső. Nádasi Tersztyánszky család. Nyiregyháza, 1901. I., 105-111. l. és gyászjelentés.