Kezdőlap

Teschlák Pál,

ev. lelkész, szül. 1759. Uj-Zólyomban; otthon és Garamszeghen neveltetett; majd Osgyánban a magyar nyelvet tanította három évig; azután Selmeczen a humaniórák osztályában tanult; a bölcseletet és theologiát Pozsonyban elvégezvén, hazatért és 1783. pappá ordinálták Nagy-Jeszenbe, 1794. pedig Oroszlányba (Komáromm.) ment papnak.

Latin költeménye van az Ode ad... manes viri... Joannis Georgii Strecsko... 1795. Comaromii cz. munkában.

Munkái:

1. Pietatis et grati animi monumentum, quod viro incomprabili Joanni Georgio Stretsko, dum memoriam nominis sui laetus atque incolumis, die 24. Aprilis recoleret ovantes ejus auditores posuere anno, quo reCtoreM rVrsVs CeLebrat DeVota IVVentVs. Posonii, (1781. Költemény.)

2. Elegia, qua nobilissimos juvenes Joannem et Ludovicum Semberi de Felső-Szúd, fratres, dum scholis a. c. Posoniensibus die 15. Septemberis valedicerent et ad studium juris patrii excolendum discederent in memoriam veri ac sinceri amoris, moesti prosequebantur eorum condiscipuli, quo LIng Ventes nostrae IVVenes, a LIMenta paLaestrae approperant patrIae DIsCere IVra sVae. U. ott.

3. Vita cl. ac doct. viri Joannis Severini rectoris et professoris gymn. Schemniciensis meritissimi. Schemnicii, 1789. (Serverini, Joannes, Philosophia nationalis... czímű munkában.)

Haan Ludovicus, Jena Hungarica. Gyulae, 1858. 91. l.

Petrik Bibliogr.