Kezdőlap

Teschler Béla,

róm. kath. plébános, sz. 1868. ápr. 23. Almáson; 1890. aug. 24. pappá szenteltetett; segédlelkész volt Lethanfaluban, 1892. Szepesolasziban, Felső-Zubriczán, Námesztón, 1894. Ó-Lublón, 1899. Rózsahegyen, 1899. administrator és 1900. plébános Vikartóczon, 1902 óta Liptó-Ujvárt.

Munkája: Liptó-Ujvár története kútforrások nyomán. Liptó-Ujvár látképével és Balassa Bálint korhű arczképével. Liptó-Szent-Miklós, 1906. (Ism. Pesti Hirlap 1906. 79. sz., Vasárnapi Ujság 35. sz.)

Schematismus Cleri Scepusiensis 1904. 193. l.

M. Könyvészet 1906.