Kezdőlap

Tessedik Ferenc,

ügyvéd, a m. tudom. Akadémia levelező tagja, T. Sámuel ref. lelkész és Lissovényi Karolina fia, szül. 1800. febr. 22. Szarvason (Békésm.); tanult Mezőberényben, Selmeczen, Pozsonyban és Sárospatakon; jogi tanulmányainak befejezte után 1822. szept. 25. Pesten ügyvédnek esküdött föl és Apponyi Antal gróf titkára lett, kinek társaságában 1827-28. Európa nagy részét beutazta. Visszatérve a magyar kamaránál nyert alkalmazást; 1835. az udvari kamarához titkárnak nevezték ki. 1832. szept. 1. a m. tudom. Akadémia levelező tagjának választotta; 1827-től a párisi földrajzi társaságnak is tagja volt. Meghalt 1844. jún. 17. Bécsben.

Költeményeket és czikkeket írt az Aurorába (1827., 1830. költ. 1834. czikk) és az Irisbe (1827.) és czikkeket a Tudományos Gyűjteménybe (1826. XII. Párisi könyvtárban Magyarországot illető könyvek és kéziratok, 1827. XI. Mentelliről a Párisban élt Diogenesről, 1829. XI. Külföldi könyvtárakban levő könyvek és kéziratok, melyek Magyarországot érdeklik); a m. tud. társ. évkönyvében (II. 1832-1833. Ócsai és demsusi régi egyházakról); német és franczia czikkei vannak a bécsi Zeitschrift für Kunst und Literaturban (1826. Három párisi levél); Hormayr és Mednyánszky Taschenbuchjaiban (1827. Burg Appony) és a Férussac Bulletinjében (1827. Sur quelques antiquités philologiques hongroises, és Sur les écoles publiques en Hongrie).

Munkája: Utazás Francziaország déli részeiben. Pest, 1831. (Ism. Tudom. Gyűjtemény 1831. XI. Kazinczy birálatát l. Akad. Értesítő 1909. 656-669. l.)

M. tudom. Akadémia Értesítője 1843-44. 126. l.

M. tud. társ. Almanachja 1845. 88. l.

M. t. t. Évkönyve VII. 1. oszt. 159. l. (Schedel).

Ujabbkori Ismeretek Tára VI. 335. l.

Ferenczy és Danielik, Magyar Irók I. 482. (582.) l.

Toldy Ferencz Összegyűjtött munkái V.

Nagy Iván; Magyarország Családai XI. 120. l.

Petrik Bibliogr.

Pallas Nagy Lexikona SVI. 120. l.

Irodalomtörténeti Közlemények XI. 1901. 206. l.