Kezdőlap

Tessényi Zsigmond,

orvossebész-doktor, Pest vármegye r. főorvosa; szül. 1798. Lugoson (Krassóm.); előbb a gyógyszerészi pályán működött Aradon, azonban ezt a pályát elhagyván, Pestre jött, hol bölcseleti és orvosi tanulmányait végezte; mások tanításával tartotta fenn magát, anyját és testvérét is segitve. 1831. orvosdoktorrá lett és egy évig Eckstein, háromig Stahly Ignácz tanárok mellett a gyakorlati sebészi tanszék segédi hivatalát töltötte be. 1832. orvosegyetemi, 1842. orvosegyleti taggá választatott, 1835. Pestmegye tiszteleti főorvosa, később középponti sebész lett; utóbb a cs. és kir. országos törvényszék rendes orvosa volt. Meghalt 1859. jún. 17. Pesten.

Munkája: Dissertatio inaug. medicochirurgica sistens brevem clinici chirurgico-practici reg. scient. univers. Hungaricae descriptionem aegrorum per decursum annorum 1826/27-29/30, in eosdem clinico tractatorum numerum et operationes in iis factas, memorabiliores tandem quosdam practicos aegrorum ejusdem clinici casus. Pestini, 1831.

Bugát-Flór, Magyarországi orvosrend névsora 1840-re. Pest, 59. l.

Orvosi Hetilap 1859. 46. sz.

Hölgyfutár 1859. 73. sz. (Nekr.)

Rupp, Beszéd 155. l.

Szinnyei Könyvészete.