Kezdőlap

Tesseni Venczel.

Munkája: Kedves és nyájas Historia Szep Magyelonarol Neapolis királynak leányáról és edgy Peter nevü Vitézröl...e Frantzia nyelvből Német nyelvre meg-fordittatott Spalatini György küldött levelével edgyütt M. Warbeck Vitus által. Mostan penig Németből Magyarrá fordította... Lőcse, 1676.

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár I. 497. l.