Kezdőlap

Teszák Károly Ágost,

egyetemi tanársegéd, szül. 1880. decz. 13. Párisban magyar szülőktől; iskoláit Iglón és Budapesten végezte. 1905. Török Aurél egyetemi tanár tanársegéde lett. Ugyanezen évben: «A felkar és czombcsont nagyság- és hajlási viszonyai» cz. munkájával a budapesti egyetem Pasquich-jutalmát nyerte.

Anthropologiai czikkei több lapban jelentek meg.

Munkája: Ujabb adatok a felkar- és czombcsontvonal kerület- és szögméreteihez. Osteometriai tanulmány. Breznóbánya, 1908,

M. Könyvészet 1908. és önéletrajzi adatok.