Kezdőlap

Teutsch Traugott,

nyug. ev. leányiskolai igazgató és volt országgyűlési képviselő, T. Sámuel ev. lelkész fia, szül. 1829. okt. 12. Brassóban; mint a Honterus-gymnasium növendéke 1848-49-ben a brassói szabad-csapattal részt vett a szász-hermányi ütközetben; a császáriak által Feketehalomnál nyert győzelem után társaival együtt Romániába menekült. 1851-ben a gymnasiumot elhagyva, a tübingeni egyetemre ment, hol Vischer Frigyes Tódor tanár előadásai nagy hatással voltak további kiképzésére; meglátogatta Jenát és Berlint. 1853. tért vissza hazájába és Volkányban (Brassóm.) lett tanító, honnét a brassói elemi iskolához került és ott 1860. igazgató lett a leányiskolánál; tíz év mulva (1870) betegeskedése miatt lemondott állásáról, Brassó melletti birtokára vonult vissza, hol gazdaságának és az irodalomnak élt. 1884-87. a magyar országgyűlésen Brassó város II. kerületének képviselője volt.

Czikkeit és összes irodalmi működését Trausch bőven tárgyalja.

Munkái:

1. Siebenbürgische Erzählungen. Die Bürger von Kronstadt, Historisches Gemälde aus dem Ende des 17. Jahrhunderts. Erster Band. Kronstadt, 1865.

2. Ein Zwiegespräch zwischen Zinne und Kathedralkirche. Vortrag. U. ott, 1869.

3. Sachs von Harteneck. Ein Trauerspiel in 5 Aufzügen. U. ott, 1874.

4. Schwarzburg. Historische Erzählung aus dem siebenbürger Sachsenlande. U. ott, 1882.

5. Der Prediger von Marienburg. Gedicht. U. ott, 1883.

6. Georg Hecht. Historischer Roman. Hermannstadt, 1893.

7. Johannes Honterus. Drama in 3. Aufzügen. Kronstadt, 1898.

8. Teutsch Traugott. Ein siebenbürgisches Dichterleben. Selbstbiographie. Kronstadt, 1902. Fénynyom. arczk.

9. Hannibal Heimchen. Lustspiel in fünt Aufzügen. U. ott, 1903.

10. Die Nixe des Mummelsees und ein Sonett. U. ott, 1904.

11. Traugott Teutsch's Gesammelte Gedichte: I. Bändchen. U. ott, 1904.

Kiadta a Kronstädter Kalendert az 1861-86. és 1896-1902. évekre.

Trausch, Schriftsteller-Lexikon III. 393. l., IV. 471. l.

Halász Sándor, Országgyűlési Almanach. Képviselőház. Bpest, 1886. 176. l. és a m. n. múzeumi könyvtár példányairól.