Kezdőlap

Thaisz Lajos,

a budapesti Kisérletügyi-intézmény vetőmagvizsgáló állomás adjunktusa.

Czikkei a Természettud. Közlönyben és Pótfüzeteiben 1893 óta jelentek meg.

Munkái:

1. A magvak anatómiai vizsgálatáról. Bpest, 1899. (Különny. a Term. tud Közlöny 52. Pótfüzetéből)

2. A magvak mikroszkópia, vizsgálatára vonatkozó preparáló módszerekről. U. ott, év n. (Kül. ny. a Term. tud. Közlöny 56. Növénytani Pótfüzetéből).

3. A növényekkel táplálkozó madarak hasznos vagy káros voltának elbírálása. U. ott, év. n.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900.