Kezdőlap

Thalhammer János,

Jézus-társasági áldozópap és tanár, szül. 1847. decz. 19. Meggenhofenben (Felső-Ausztria); a gymnasiumot Linzben végezte. 1865. szept. 19. a Jézus-társaságba lépett; felsőbb tanulmányait Pozsonyban és az innsbrucki egyetemen hallgatta. 1877 óta Kalocsán tanár, szakja: mennyiségtan és természetrajz.

Czikke a kalocsai érseki főgymnasium Értesítőjében (1885. Odonata Fabr.).

Munkái:

1. Adatok Kalocsa vidékének rovar-faunájának ismertetéséhez. Kalocsa, 1885.

2. Adatok az erdélyi légy-fauna ismertetéséhez. U. ott, 1902. (Latin czímmel és szöveggel is).

Catalogus Societatis Jesu. Viennae, 1886. és Tóth Mike tanár szives közlése.