Kezdőlap

Thallmayer Viktor,

gazdasági akadémiai rendes tanár, szül. 1847. febr. 7. Péterváradon (Szerémm.); középiskoláinak bevégzése után 1863. a József-műegyetemre ment, melyben 1867. a gépészmérnöki és geodéziai szakokat fejezte be és ugyanott a felsőbb mennyiségtani és az ábrázoló mértani tanszék mellett tanársegéd lett, mely minőségben utazási ösztöndíjat nyert. 1869. Triesztbe a cs. és kir. haditengerészethez hajóépítészeti mérnökké léptették elő. 1873. a magyar-óvári m. kir. gazdasági Akadémián a technikai szakok tanszékére s ezzel együtt az ottani gazdasági gépkisérleti vezetői állásra rendes tanárrá neveztetett ki, mely minőségben jelenleg is működik. Külföldön többször tett tanulmányi utazásokat, nevezetesen Amerikában is.

A gazdasági gépészet és elméleti mechanika köréből nagyszámú czikkeit leginkább a Dingler-féle Polytechnisches Journal, a Carl's Repetitorium, az Uhland-féle Maschinenbauer, a Grunert-féle Archiv, az Engineering, a Zeitschrift des österreichischen Ingenieur- und Architekten-Vereins, a Mezőgazdasági Szemle, a M. Mérnök egylet Közlönye, a Wiener Landwirtschaftliche Zeitung sat. cz. szaklapokban közölte.

Munkái:

1. Közlemények a magyar-óvári m. kir. gazdasági akadémiánál fennálló gazdasági eszköz- és gépkisérleti állomás köréből 1874. év (4. évf.) M.-Óvár, 1875. Szövegábrákkal.

2. A sorbavetőgépek. Írta és a szöveg rajzait készítette. U. ott, 1896. 262 szövegbe nyomott ábrával.

Nevét Thallmeyernek is írták.

Szinnyei Repertóriuma III. Természettudományok. (Czikkei) és Könyvészete.

Pallas Nagy Lexikona XVIII. 700. l. és II. Pótkötet 1904. 723. l.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900.