Kezdőlap

Thaly Ferencz,

földbirtokos és volt országgyűlési képviselő, Th. Zsigmond 1848-49. honvéd-ezredes és Faragó Julia fia, szül. 1862. aug. 4. Jersey szigeten, hol atyja akkor mint emigráns élt 1866. került vissza atyja birtokára; középiskoláit Komáromban és Budapesten végezte, hol jogot is hallgatott. 1884. tanulmányainak végeztével gazdálkodni kezdett, de közjogi tanulmányokkal is foglalkozott. A Komárom vármegyei törvényhatóságnak már fiatalon tagja lett és gyakran beszélt a vármegyei gyűléseken. 1896-ban és 1901-ben Komárommegye nagy-igmándi kerülete megválasztotta országgyűlési képviselőnek függetlenségi programmal; 1906. ismét ezen kerület küldte az országgyűlésre.

Munkái:

1. A nagy-igmándi választókerület országgyűlési képviselőjének... a képviselőház 1898. nov. 25. ülésében tartott beszéde. Bpest, 1898.

2. 1899. nov. 5. ülésében tartott beszéde. U. ott, 1900.

Harmadik megjelent beszédét nem ismerem.

Nagy Iván, Magyarország Családai XI. 129., 131. l.

Sturm, Országgyűlési Almanach. Bpest, 1901. 379. l.

Vasárnapi Ujság 1901. 48. sz. arczk.

Petrik, Magyar Könyvészet 1886-1900.

Magyarország Vármegyéi. Komárom vármegye. Bpest, 1908. 365. l.