Kezdőlap

Tasnádi (H.) István,

ref. lelkész.

Munkája: Polydori Virgulta Myrtea... Debrecini, 1703.

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár II. 585. l.