Kezdőlap

Thassy Géza (monostori),

birtokos és volt országgyűlési képviselő, szül. 1836. okt. 2. Puszta-Monostoron (Pestm.); tanulmányainak végeztével gazdálkodott; Jász-Nagykún-Szolnokmegye három és Pestmegye egy községében voltak birtokai. Jász-N.-K.-Szolnok vármegye virilis megyebizottsági tagja, Puszta-Monostor közbirtokosságának igazgatója, a jász-apáti szárnyvasutat létesített részvénytársaság val. tagja s a puszta-monostori róm. kath. egyházközség gondnoka volt. A jász-jákóhalmi kerületet 1884-től két ízben képviselte az országgyűlésen függetlenségi programmal. Meghalt 1898. Budapesten.

Munkája: Thassy Géza, a jákóhalmi kerület országgyűlési képviselőjének viszonválasza a földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minister válaszára (1886. febr. 24.). Bpest, 1886.

Halász Sándor, Országgyűlési Almanach. Bpest, 1886. 178. l.

Kiszlingstein Könyvészete.

Vasárnapi Ujság 1898. 6. sz. (Nekr.).