Kezdőlap

Thauer János,

bölcseleti doktor, Jézus-társasági áldozópap és tanár, szül. 1689. jan. 2. Pilgersdorfban (Szilézia); 1708. okt. 27. vétetett föl a rendbe; tanított költészetet, szónoklattant és bölcseletet. Meghalt 1730. szept. 28-án Gyöngyösön (Hevesm.).

Munkái:

1. Diluculum religionis in Dacia... Claudiopoli, 1716.

2. Idea in invicti Austriaci Martis, Seu Princeps eugenius panegyrica dictione celebratus. U. ott., 1717.

3. Sacris Orientis Columen S. Anastasius... Tyrnaviae, 1724.

4. Ars semper gaudendi... Promotore... Claudiopoli, 1728.

Stoeger, Sciptores 363. l.

Sommervogel, Bibliothèque-Bibliogr. VII. 1960. h.

Kolozsvári róm. kath. főgymnasium Értesítője 1898. 75. lap.