Kezdőlap

Theil Rudolf,

bölcseleti doktor, evang. lelkész, szül. 1844. márcz. 20. Bogácson (Kis-Küküllő m.); a gymnasiumot Medgyesen végezte 1861-ben; a theologiát és történelmet a bécsi, berlini és jenai egyetemen hallgatta, hol 1865. bölcseleti doktorrá avatták. 1865-től tanító volt a medgyesi ev. iskolában, majd gymnasiumi tanár u. ott 1878. decz. 3-ig, midőn Magarén (Nagy-Küküllő m.) lelkészszé avatták. 1880. júl. 20. Kürpödön, 1887. szept. 21. Szász-Ujfaluba lett lelkész. 1899-ben nyugalomba lépett.

Munkálatait felsorolja Trausch.

Munkái:

1. Urkundentuch zur Geschichte dess Mediascher Kapitels bis zur Reformation. Hermannstadt, 1870. (Werner Károllyal).

2. Zur Geschichte der «2 Stühle» in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts. U. ott, 1876. (Különnyomat a nagyszebeni Archiv. N. F. XI. kötetéből).

3. Aus der guten alten Zeit. Mediasch, 1896. (Különny. a Mediascher Wolchenblattból).

4. Aus den Zeiten Maria theresias und Josef II. Vortrag. U. ott, 1897. (Különny. a Mediascher Wochenblattból).

Trausch, Schriftsteller-Lexikon 396., 601. IV. 475. l.